Leitungsteam

OStD Clemens Kaesler
OStD Clemens KaeslerSchulleiter
clemens.kaesler@bbs-nw.de
06321/4900-0
StD Jürgen Hegmann
StD Jürgen HegmannStändiger Vertreter des Schulleiters
juergen.hegmann@bbs-nw.de
06321/4900-0
StD Alexander Scheib
StD Alexander ScheibStudiendirektor bei der Schulleitung
alexander.scheib@bbs-nw.de
06321/4900-58
StD'in Annett Steiner
StD'in Annett SteinerStD'in zur Koordination - Abt. I
annett.steiner@bbs-nw.de
06321/4900-840
StD Axel Erbach
StD Axel ErbachStD zur Koordination - Abt. I
axel.erbach@bbs-nw.de
06321/4900-40
StD'in Sabine Michna
StD'in Sabine Michna StD'in zur Koordination - Abt. II
sabine.michna@bbs-nw.de
06321/4900-52
StD'in Angelika Senger
StD'in Angelika Senger StD'in zur Koordination - Abt. II
angelika.senger@bbs-nw.de
06321/4900-36
StD'in Katharina Rudolph
StD'in Katharina Rudolph StD'in zur Koordination - Abt. III
katharina.rudolph@bbs-nw.de
06321/4900-49
StD Günter Nowotny
StD Günter Nowotny StD zur Koordination - Abt. III
guenter.nowotny@bbs-nw.de
06321/4900-48